Mikor kötelező a vezetői engedélyt spanyolra cserélni?


Sok külföldi számára, aki Spanyolországba utazik, akár turisztikai céllal, akár letelepedési szándékkal vagy munkavállalás céljából fontos, hogy rendelkezzen vezetői engedéllyel.

Spanyolországban azok a vezetői engedélyei érvényesek, amelyeket olyan külföldi országokban állítottak ki, melyekkel Spanyolországnak egyezménye van. Ezeket lehet spanyol vezetői engedélyre cserélni. Azért írom feltételes módban, mert a magyar, kártya formátumú jogosítvány Spanyolországban is használható, nem szükséges annak cseréje, amennyiben a kártya érvényes és Ön hat hónapnál kevesebbet tartózkodik Spanyolországban. Az Európai Parlament 2006/126/EK irányelve ( 2006. december 20. ) értelmében nem lehet valakinek egyszerre több, az EU különböző országaiban kiállított vezetői engedélye. Ha Ön másik uniós országba költözik, rendszerint nem kell helyi vezetői engedélyre cserélnie az előző lakhelyén kiállított okmányt.

A jogszabály és mellékletei itt olvashatók el.

MIKOR KÖTELEZŐ MÉGIS A VEZETŐI ENGEDÉLY CSERÉJE?

 • Ha az előző jogosítványát elvesztette, ellopták vagy megsemmisülés miatt pótolnia kell. A hatóságok elfogadják a konzuli hivatal által kiállított konzuli igazolást a magyar jogosítványról és ez alapján állítják ki a spanyol vezetői engedélyt. (Az igazolást a konzuli hivatal az illetékes magyar hatóságokkal való adategyeztetést követően állítja ki.) 
 • Ha Ön 6 hónap elteltével is Spanyolországban életvitelszerűen él és van rezidens kártyája, akkor a vezetői engedélyt le kell cserélni spanyolra
 • két éve él Spanyolországban ( vagy egy másik EU-országban) és vezetői engedélye korlátlan ideig érvényes ( Pl. német jogosítvány)
 • közlekedési jogsértést követett el Spanyolországban. Ha van zöld NIE kártyája, vagyis rezidens – a közúti ellenőrzés során nem érdemes azt “bevallani” hiszen ha Ön rezidens, akkor már rég le kellett volna cserélni a vezetői engedélyét. Ilyenkor érdemes azt momdani, hogy turista és ezt követően azonnal elkezdeni a jogosítvány cseréjét.

KÜLFÖLDI VEZETŐI ENGEDÉLY CSERÉJE SPANYOL VEZETŐI ENGEDÉLYRE

Számos tényezőt kell figyelembe venni, amikor külföldi vezetői engedélyét spanyol vezetői engedélyre cseréli:

Külföldi vezetői engedélye csak akkor cserélhető el, ha azt a spanyolországi jogszerű tartózkodása előtt szerezte ( hamarabb volt külföldi jogosítványa, mint ahogy rezidens lett volna Spanyolországban)
Az A és B típusú járművek, például motorkerékpárok, személygépkocsik esetében nincs szükség vizsgára; a csere közvetlenül történik.
A C és D típusú járművek, például tehergépkocsik és buszok esetében gyakorlati és elméleti vizsgára lehet szükség.
Az eljárás alapköltsége egyéb vizsgák nélkül 28,87 €
Az eljárás költsége, ha vizsga szükséges 94,05 €

MIKOR NEM LEHET A KÜLFÖLDI VEZETŐI ENGEDÉLYT SPANYOLRA CSERÉLNI?

 • Ha az Ön származási országának nincs megállapodássa Spanyolországgal, így új vezetői engedélyt kell beszereznie.
 • Ha külföldi jogosítványát akkor szerezte, amikor Spanyolországban már rezidensként tartózkodott.
 • Ha a vezetői engedélyét PDF formátumban szerezte ( pl. Venezuelában) , mivel ez nem felel meg az európai előírásoknak.
 • Hivatásos gépjárművezetők nem uniós országokból származó vezetői engedélyét nem lehet spanyolra cserélni, gyakorlati és elméleti tanfolyamon kell résztvenni és levizsgázni.

MIRE VAN SZÜKSÉGE HA KÜLFÖLDI VEZETŐI ENGEDÉLYÉT SPANYOLRA SZERETNÉ CSERÉLNI?

 • Hivatalos formanyomtatványon kitöltött kérelem, amely nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy Önt nem fosztották meg gépjárművek és segédmotoros kerékpárok vezetésére vonatkozó jogától, és hogy jogosítványa nem korlátozott, nem felfüggesztett vagy törölt.
 • A kérelmező személyazonosságának igazolása: a személyazonosságot és a lakóhelyet igazoló érvényes eredeti példány: érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.
 • a közlekedésrendészeti hatóság (DGT) meghatalmazása, hogy telematikusan ellenőrizzék a regisztrációját. A DGT adategyeztetés céljából megkeresi a magyar Belügyminisztériumot. Az adategyeztetés akár 2-3 hónapot is igénybe vehet. Amíg ez az eljárás nem zárul le, a DGT nem állítja ki a spanyol jogosítványt. Amennyiben magyar jogosítványa az eljárás alatt még érvényes, a köztes időszakban egy, a DGT által kiállított igazolással vezethet. ( ez egy sima fehér papírlapra nyomtatott igazolás )
 • Pszichofizikai alkalmassági jelentés, amelyet egy járművezető-minősítő központ állít ki és 90 napnál nem régebbi
 • Érvényes külföldi vezetői engedély, amelyet ki kell cserélni.
 • Az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum
 • Aktuális, 32 x 26 mm-es, színes, sima hátterű, eredeti fénykép, amelyet szemből, fedetlen fejjel, sötét szemüveg vagy bármilyen más, az Ön azonosítását akadályozó ruhadarab nélkül készítettek.