Malagai Múzeumok

A teljesség igénye nélkül.

Malaga-ban igen nagy számban találhatunk múzeumokat. Ez a szubjektív blog ezek- ből mutat be 11-et.

Museo de Malaga

Andalucia legnagyobb múzeuma, amelyben 15.000 archeológiai tárgy és mintegy 2.000 műtárgy található.

Hasznos áttekintést nyújt Malaga történelméről és a képtárban is láthatók kiváló fest- mények is.

Museo Carmen Thyssen

Malaga legismertebb butik-múzeuma mindig sok érdekességet tartogat a látogató szá- mára. Az állandó – zömmel andalúziai festményekből álló – kiállítás mellett színvona- las időszaki kiállításokat is látogathatunk. A múzeumot egy XVI. századi épületből ala- kították ki és az 2011. márciusában nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.

A múzeum alapítója és névadója Carmen Cervera néven látta meg a napvilágot 1943-ban Barcelonában. 1961-ben ő lett Miss Spanyolország. (A képen a kataló- niai szépségverseny megnyerése után.)

A hölgy a műgyűjtéssel az 1980-as évek- ben kezdett foglalkozni, láthatólag óriási sikerrel.

„Természetesen” – mint majdnem min- dennek a világon – a múzeumnak is van magyar vonatkozása. Az alapító – öz- vegy báróné – mai hivatalos neve ugyanis (angolul) „María del Carmen Ro- sario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra, Dowager Baroness Thyssen- Bornemisza de Kászon et Impérfalva.

2002-ben elhunyt férje igazán érdekes világpolgár volt.

Hans Henrik (Hans Heinrich “Heini“) Ágost Gábor Tasso Freiherr Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva néven született Hollandiában 1921. április 2-án. 1950 óta svájci állampolgár, melyért cserében le kellett mondania a „bárói” címről. Adózási

szempontból monaco-i állandó lakos volt, bejelentett angliai lakhellyel, de ideje nagy részét Spanyolországban töltötte.

Édesapja, Heinrich (1875-1947), alapította a báró Thyssen-Bornemisza (osztrák-)ma- gyar nemesi családnevet miután 1905-ben elhagyta Németországot és megérkezett Budapestre. Itt elvette a királyi kamarás lányát: kászoni Bornemisza Margitot. Mivel Margit apjának nem volt fiúgyermeke, ezért Ferenc József császártól engedélyt kért saját veje “örökbefogadásá”-ra, hogy ezzel a kászoni Bornemisza nemesi név továbbra is fennmaradjon. A kérést 1907-ben a császár jóváhagyta, és ettől kezdve a magyar állampolgársága mellett a máig vitatott bárói címet is használhatta az idősebb Heinrich Thyssen-Bornemissza, aki feleségével együtt a Tanácsköztársaság idejéig Rohoncon élt. Ekkor Hollandiába mentek, ahol 1921-ben megszületett fiúk: Heini.

Eme nem rövid kitérő után térjünk vissza a múzeumhoz. Íme néhány korábbi időszaki kiállítás:

Befejezésül egy-egy arckép az állandó és az egyik ideiglenes kiállításról:

Carmencita

Goya

A múzeumban 2018. október 6-án nyílik a Francisco Iturrino (1864-1924.) festményeit bemutató kiállítás.

Museo Picasso

A Museo Picasso mind kinézetében, mind koncepciójá- ban nagyon hasonlít a Museo Carmen Thyssen-re. Szintén egy nem túl nagy, könnyen áttekinthető közép- kori épületet alakítottak át múzeummá és itt is rendez- nek időszaki kiállításokat az állandó mellett.

Az állandó kiállítás Picasso néhány tucat művét mutatja be, ami egy jó áttekintést ad a világhírű művész mun- kásságáról, de azért látnunk kell, hogy vannak ennél ko- molyabb Picasso gyűjtemények is a világban.

Picasso Malaga-ban született, ahol 10 éves koráig élt. A Picasso az anyja családi neve, akinek rokonságában neves képzőművészek voltak. Apja akadémikus festő, de mivel művészetéből nem tudta családját eltartani, rajztanárként dolgozott. Pablo lilán, légzés nélkül született, holtnak hitték, s csak nagybátyja szivarfüstjére adott életjelet. A bal agyféltekéje nagyon rosszul működött a súlyos oxigénhiány miatt, ezért a jobb oldali, a kreatív művészi érzék irányítója akadálytalanul fejlődhetett.

Szülőháza a Plaza de la Merced-en található, ahol szintén rendeznek képzőművészeti kiállításokat.

Érdemes külön szót ejteni az időszaki kiállításokról, amelyek általában igen színvona- lasok.

Torres-Garcia

Női művészek és a szürrealizmus

Warhol

Centre Pompidou

A Muelle Uno végében található új múzeum a világhírű párizsi anyaintézmény – amely a világ egyik legfontosabb modern képzőművészeti gyűjteménye – egyetlen „ki- helyezett tagozata”.

Pompidou irodalomtanárból lett előbb banktisztviselő, majd 1962-1968-ig miniszterel- nök. A hatvanas években már őt tekintik az elnöki funkció örökösének („le dauphin du président”). Az 1968 májusi franciaországi zavargások idején neki sikerült új irányba terelni az V. Köztársaság hajóját.

Pompidout 1969-ben hét évre választották elnöknek, de nem tudta elnöki idejét kitöl- teni, mert korai halála ebben megakadályozta.

Nagy gonddal terveztette „high-tech” stílusban a nagy Kulturális Központot, amit már elnöksége idején elkezdték építeni, de majd csak halála után, 1977 december 31-én nyitottak meg. A franciák ma is Pompidou-palota néven emlegetik a Georges Pompi- dou Központot. A francia elnököknél szokásban van, hogy egy-egy modern középület- tel vagy akár egy egész negyed újjáépítésével gyarapítják fővárosukat.

Jellemzően kétféle kiállítást rendeznek a Rubik-koc- kára emlékeztető épületben: időszakiakat és „fél-ál- landókat”. (A képen a kocka belső tere.)

Miro (2015.)

Utópias Modernas („félállandó” kiállítás 2020. márciusáig)

A háttérben Vladimir Tatin „A III. Internacionale emlékművé”-nek makettje (1919-20.)

Museo Automovilistico

A régi autók múzeumát a volt dohánygyár egyik felújított épületében alakították ki. A helyszint legkönnyebben a Paseo Maritimo vagy az Avenida de Velazquez felől lehet megközelíteni. A nyári csúcsidőszak kivéletével mindig könnyű helyet találni a parko- lóban.

A múzeumban több ezer négyzetméteren csodálhatjuk meg a hibátlanul felújított XIX-XX. századi autókat. Kiváló program 10-14 év körüli gyerekeknek is.

Collección del Museo Ruso

Magasan kiemelkedik a malagai múzeumok sorából a szentpétervári Orosz Múzeum malagai lerakata, amely szintén a volt dohánygyár területén lett kialakítva. (A képen a múzeum előtti park látható tavaszi pompában.)

Jellemzően 6-12 hónapig nyitva tartó kiállításokat tekinthetünk meg, amelyek vagy egy-egy alkotóhoz, vagy egy korszakhoz kapcsolódnak. A jelenlegi kiállítások egyike a Szocialista Realizmust mutatja be, ahogyan még sohasem láttuk, a másik pedig Ma- levics életpályáját kiséri végig.

Tavaly a Romanov-okról volt egy több évszázadot átölelő kiállítás. Több, mint két óra kellett a megtekintésére, de az orosz történelemről többet tanultam meg eme két óra alatt, mint a gimnáziumban négy év során.

Chagall (2016)

Rabbi citrommal

Séta

Resistencia, tradición y apertura (2016.)

A Romanov-ok (2017.)

Alexander Litovcsenko: Rettegett Iván megmutatja kincses dobozát Horsey-nak, az angol nagykövetnek.

Az előző oldalon I. Katalin cárnő és Jelene Pavlovna nagyhercegnő portréi.

Kandinszkij (2017.)

Radiente Porvenir (A Sugárzó Jövő – a Szocialista Realizmus a képzőművé- szetekben) – nyitva 2019. februárjáig.

Amiről sokat tanultunk, de az 1960-70-es években már nem láthattunk a maga brutális teljességében. Akkorra nem csak Trockij, hanem Sztálin is eltűnt a művészettörténeti tankönyvek lapjairól.

Ezen a festményen még min- denki szerepel Lenin mellett.

Sztálin és Vorosilov a Kreml- ben.

A fenti képen Sztálin és Mao, amikor a két ország viszonya még baráti volt. Balra Hruscsov még láthatólag lojális Sztálinhoz, de azért kevésbé lelkes, mint a többiek.

„Ép testben ép lélek.”

Fent Jalta. Lent boldognak tűnő parasztasszonyok hazafelé tartanak.

Malevics (2019. februárjáig9)

Kazimir Malevics a XX. század egyik leghíresebb festője volt.

Malevics Kijevben született 1878-ban. Ugyanott Rerberg magániskolájában tanult fes- tészetet, 1906-ban állított ki először, ekkor már fel is költözött Moszkvába. Malevics mindvégig Oroszországban, később a /Szovjetunióban élt és dolgozott, csupán 1912- ben töltött egy rövid időt Párizsban. 1915-1916-ban közreadta szuprematista manifesz- tumát, „A kubizmustól a szuprematizmusig „ címmel. A bolsevik felkelés győzelme után a moszkvai akadémián tanított. 1926-ban kijutott Németországba, hogy szuprematista könyvének kiadását előkészítse, ezután Leningrádba tért vissza, s ott élte le életét sze- génységben, feledésben.

1913.körül eljutott a nonfiguratív festészetig, 1913. év végén elkészítette Fekete négyzet fehér alapon c. művét, amely 1915-ös bemutatóján nagy feltűnést keltett. Saját stílusirányzatát szuprematizmusnak nevezte el. Az 1915-ös szentpétervári futurista ki- állításon mutatta be több, e felfogás jegyében készített festményét, köztük a Fekete négyzetet, amely a huszadik századi absztrakt festészet egyik alapműve.

(A szuprematizmus a modern képzőművészet egyik kifejezése.

Minden tárgyi vonatkozást elvető geometrikus absztrakció, a kubizmusból ala- kult ki. Malevics ezzel a névvel illette a maga festői törekvését. 1913-tól kezdve képeit csak körökből és négyzetekből alakította ki. Nála ezek jelentették a nyel- vet, szerinte ezekkel fejezhető ki a tiszta érzékenység, ami mindenek felett áll, ezért elnevezte művészetét szuprematizmusnak. 1918-ban festett egy egész sorozat „fehéren fehéret”. A fehér olyannak a szimbóluma, amiben minden szín feloldódik, elveszik a kozmikus térben, ezért Malevics Fehér alapon fehér négy- zet című alkotása az életünk túloldalán levő világ látszatának gondolata. Ez a kép volt az első szuprematista festmény.)

Lent egy fiatalkori és egy időskori – nem szuprematista – önarckép:

A következő oldal tetején található, 1908-ból származó kép címe „Pihenés”, lentebb a híres fekete sorozat és két tipikus szuprematista alkotás.

Museo Interactivo de la Música

A Plaza de la Merced-ről négy perces sétával jutunk el a hangszer múzeumba, ahol sok hangszert ki is lehet próbálni. 10-16 éves fiataloknak egyszerre jelent tanulást és szórakozást.

A kiállításnak egy XVIII. századi barokk palota ad otthont, amely korábban a Navas grófi család székhelye volt. A 2010-es évek felújítása során római és mór eredetű fa- lakat is találtak.

Érdekes, hogy ez egy magángyűjtemény, amely kb. 1.000 darabból áll. Az állandó kiállításon nagyjából 400 hangszer látható. A kiállítás a világ összes kontinensének a hangszereit bemutatja, így sok ismeretlen eszközzel is találkozhatunk.

Museo del Vidrio y Cristal

Malaga egyik legérdeke- sebb múzeumát szintén a Plaza de la Merced felől ér- demes gyalogosan megkö- zelíteni.

A privát kézben lévő Üveg és Kristály Múzeumnak szintén egy, a XVIII. szá- zadban épült ház (korábban a Posada de San Feliőe Neri működött az épület- ben) ad otthont.

A kollekció 3.000 darabot tartalmaz, de a kiállítás nem

csak üvegtárgyakból áll, mert azok ízlésesen kombinálva vannak egyéb korhű búto- rokkal, műalkotásokkal. A kiállítás az i.e. VI. századtól a XXI. századig mutatja be az üveggyártás fejlődését. Láthatunk föníciai, római, perzsa, bizánci és persze velencei üvegtárgyakat is.

A kiemelkedő művészi kvalitásokkal rendelkező gyűjteményt Gonzalo Fernandez- Prieto hozta létre.

A múzeum csak vezetett túra keretében látogatható. A vezetés spanyol, angol, francia vagy olasz nyelven történik. A honlap szerint 10 fő alatt nincs szükség időpont fogla- lásra, ennek ellenére azt ajánlom, hogy nyáron érdemes 1-2 nappal korábban beje- lentkezni, főleg abban az esetben, ha nem spanyol nyelvű vezetést szeretnénk kérni.

Az épület „patio”-ja az emeletről nézve:

Museo de Imaginación (Képzeletmúzeum)

2018.áprilisiban nyílt meg Malaga „Soho” negyedében14 ez a nem nagy, ellenben kicsi „maszek” kiállítás, amely szerencsés esetben pont 30 perc alatt járható be. Ehhez képest a felnőttek 10 €-s belépőjegy ára igen jó „óradíjnak” számít. (Mondhatnánk azt is, hogy „ügyes”.)

Minden utólagos fanyalgás ellenére azért meg kell állapítanom, hogy alapvetően jól szórakoztam. Biztos vagyok benne, hogy a 6-14 éves gyerekek is imádják, ezért csak szigorúan ősszel-tavasszal, hétköznap délelőtt látogassuk, amikor a gyerekek elvben iskolában vannak, különben minden fényképért valószínűleg ¼ órákat kell várakozni. A másik tanács: menjünk ketten és vigyünk feltétlenül fényképezőgépet, hiszen az egész kiállításban ez a poén. (Én egyedül mentem, de szerencsére összefutottam Pat- rick-kal, aki szintén egyedül volt és így tudtunk egymásnak segíteni.)

A lenti képeken a másik úriember Patrick Írországból, aki szintén egyedül jött, mert a felesége vásárolni ment a közeli El Corte Inglés-be.

Centro de Arte Contemporáneo

A könnyed Képzeletmúzeum után „evezzünk vissza komolyabb vizekre”. A CAC tel- jes mértékben megfelel ennek a feltételnek, mert egy nagyon komoly, de mégis mo- dern múzeum, ahol biztosan sohasem találkozunk tömegekkel, nem kell ¼ órákat várni egy fénykép elkészítésére és kiválóan működik a legkondicionálás, ami nyáron bizony sokszor nem hátrány. Ellenben szórakozni sem fogunk túlságosan.

Nézzünk két konkrét példát a fentiekre Rose Wylie időszakos kiállításáról (2018. jú- nius).

Palacio Episcopal

A katedrális melletti téren álló Püspöki Palotát 1750. körül kezdték építeni barokk stílus- ban. Művészi szempontból ki- emelkedik a gazdagon fara- gott fő homlokzat, amely szürke és rózsaszínű már- ványból épült. Az épület igazi méretét csak belülről lehet megbecsülni, mert csak ott tá- rul a szemünk elé egymást kö- vetően a két belső udvar.

A képen a második udvar lát- ható; a héttérben a katedrális elkészült tornya.

Az épületben jelenleg egy állandó egyházi kiállítás működik, de időszaki kiállításokat is tartanak rendszeresen.

is tartanak rendszeresen.

Utolsó látogatásunk alkalmával (2018. június) az időszaki kiállítás a szobrászat 25 év- századát mutatta be 30 alkotáson keresztül. Egy meglepően érdekes és maga szín- vonalú kiállítást láthattunk.

A bal oldali képen „Az Élet Fája” című alkotás egyik részlete látható.

Folytatása következhet.

2018. szeptember 28.

Réthy Imre