Kezdeti lépések


Az első hivatalos lépés, amit meg kell tennie, amikor 180 napnál több időt tartózkodik Spanyolországban, ugyanis be kell jelentkezni a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros). Ha munkát szeretne vállalni, akkor a társadalombiztosítónál kell kikérni a TB számot. ( TB szám nem szükséges, ha nem akar dolgozni, vagy vállalkozni Spanyolorszgában) A következő lépés az Empadronamiento, ami tulajdonképpen a magyar lakcím bejelentéshez hasonlítható. Ha már van NIE számunk és lakcímbejentő, akkor pl. tudunk venni spanyol rendszámú gépkocsit és biztosítást kötni rá.

Részletesebben a NIE számról itt olvashat

NIE szám

A külföldiek azonosítására szolgáló szám ( Número de Identidad de Extranjero = NIE ) A bevándorlási hivatal állítja ki. (Extranjeria

Lakcímbejentő lap

Lakcímbejentő lap ( Empadronamiento ) a helyi önkormányzatok állítják ki. Igényléséhez bérleti szerződés, NIE szám és egy közüzemi számla kell.

Egészségbiztosítási kártya

Egészségbiztosítási kártya, ( Tarjeta Sanitaria ) az egészségbiztosító küldi ki. Igényléséhez társadalombiztosítói azonosító kell.

Minden Európai Uniós polgárnak 3 hónapot meghaladó tartózkodást követően a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkeznie. Ez akkor is szükséges, ha ingatlant akar vásárolni vagy ha munkát szeretne vállalni. NIE számot kérnek a munkavállaláshoz, ingtalant vásárolásnál és cégalapításhoz is. Ahol szeretne élni, a település nemzeti rendőrségének (Policia National – Extranjería) az Idegenrendészeti Osztályán nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani. (Előzetesen időpontot kell kérni online: https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html )

Az empadronamiento, vagyis lakcímbejelentés nem kötelező, de bizonyos ügyek intézéhez elengedhetetlen, pl gyerekek iskolába iratásához, spanyol rendszámú gépjármű névre írásához és az egészségügyi kártya igényléséhez, hogy a legfontosabbakat emeljem ki. A lakásbérleti szerződést, a NIE számot, útlevelet (néha a személyigazolványt is elfogadják) és egy közüzemi számlát ( víz, villany, telefon ) kell vinni, ami lakás címére szól. A hivatalok átalában 3 hónapnál nem régebbi empadronamiento-t kérnek, így mielőtt ügyintézésbe fogunk érdemes kikérni egy friss dokumentumot a régi bemutatásával.

A külföldi munkavállalásról, illetve a más tagállamban fennálló biztosítotti jogviszonyról 15 napon belül bejelentést kell tenni az egészségbiztosítási pénztár felé annak érdekében, hogy az EU valamely tagállamában dolgozó személy Magyarországon a járulékfizetés kötelezettség alól mentesüljön, illetve elkerülje a kettős járulékfizetést.

Az egészségbiztosítási kártyát a társadalombiztosítónál lehet igényelni. Szükséges hozzá útlevél vagy személyi igazolvány, NIE szám és egy spanyol mobil telefonszám, amit azért kérnek, hogy értesítést küldjenek sms-ben a biztosítottnak.

Magyarországon be kell bejelenteni, hogy külföldön élek?

Lakcímkártya

Amennyiben egy magyar állampolgár három hónapnál többet tartózkodik egy másik EU tagállamban, akkor ezt be kell jelentenie annál az Önkormányzatnál, ahol a legutolsó lakcímkártyáját kiállították. A kijelentkezésről a népesség-nyilvántartó igazolást állít ki. (A hazatérést szintén ennél a szervnél kell bejelenteni.) A régi lakcímkártyát le kell adni az okmányirodában és új lakcímkártyát állítanak ki, melyet a konzuli tisztviselő ad át vagy kézbesít a külföldre letelepedő személy részére. A lakcímkártya azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, azon „külföldi lakcím” szöveg szerepel.

Társadalombiztosítás

A külföldi munkavállalásról, illetve a más tagállamban fennálló biztosítotti jogviszonyról 15 napon belül bejelentést kell tenni az egészségbiztosítási pénztár felé annak érdekében, hogy az EU valamely tagállamában dolgozó személy Magyarországon a járulékfizetés kötelezettség alól mentesüljön, illetve elkerülje a kettős járulékfizetést.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya csak azokra a ellátásokra jogosít, amelyek az átmeneti külföldi tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. Fontos tudni, hogy legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Spanyolorszgában is, ahogy sok más tagállamban sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. Aki 180 napnál tovább tartózkodik Spanyolországban, annak vagy a spanyol társadalalombiztosító fedezi az ellátásai költségiet és akkor neki vagy a munkáltatójának fizetnie kell a járulékot havonta, vagy köt egy magán-egészségpénztári tagságot és annak járulkékait fizeti, ezáltal válik jogosulttá a megadot szolgáltatások igénybevételére.