Gyerekbarát iskolák, önállóságra és elfogadásra való nevelés

Aki Spanyolország napos partján, a Costa del Solon szeretne hosszabb-rövidebb időre letelepedni, s a családban gyerekek is vannak, igazán nincs nehéz dolga. Talán a világon sehol máshol nem található ilyen sok nemzetközi iskola egy helyen, mint a Malaga-Marbella vonalon. Ám ha a spanyol állami iskolák közül választunk, akkor sem nyúlunk mellé, gyermekeinket ott is önállóságra, elfogadásra nevelik és ami a lényeg: hagyják gyereknek lenni.

Óvoda – Escuela Infantil

Az általános iskola előtti oktatás két részre bomlik, ahogy Magyarországon is: 3 éves korig bölcsőde – Guardería, illetve 3-6 éves korig óvoda – Escuela Infantil. Ez az oktatási forma nem kötelező, a spanyol állam mégis számos magas színvonalú intézményt működtet. Az egyes csoportok maximális létszáma 25 fő. Az angol oktatást már az óvodában elkezdik, melyet ki lehet egészíteni választható extra órákkal. A magánbölcsődék vagy óvódák leginkább abban különböznek az államitól, hogy két nyelven folyik az „oktatás”, általában 50-50%-ban angolul és spanyolul.
Az állami, alapítványi óvodák ingyenesek, de felvételi kérelmet kell benyújtani. Természetesen az étkezésért és a külön fog-lalkozásokért fizetni kell, de egyik sem kötelező. A privát óvodának tandíja van, de ezen felül a szülők külön veszik meg az egyenruhát, a munkafüzeteket és fizetik az étkeztetést is, ami kötelező. Az óvodákba általában 8:50 és 9:00 között kell megérkezni, ez sokszor dugókat okoz, viszont rendőrök segítik a közlekedést és pár perc alatt már gördülékenyen halad a forgalom tovább az óvódák és iskolák körül.

Általános iskolai oktatás

Az elemi oktatás kötelező és az állami iskolákban ingyenes a 6-12 éves gyermekek számára. Háromszor két éves ciklusra oszlik: 1. ciklus: 6-8 éves korig, 2. ciklus: 8-10 éves korig, 3. ciklus: 10-12 éves korig.
A maximum osztálylétszám 25 fő. Az általános ismeretek megszerzését biztosítja a gyermekek számára (kultúra, kommunikáció, írás, olvasás és számolás).
A magániskolák induló tandíja 500-1.100 euró/hó között mozog. A spanyol oktatási rendszerű – 6. osztályig spanyol-angol két-tannyelvű – iskolák talán könnyebben finanszírozhatók egy spanyol középosztálybeli család számára. Az angol cambridge-i rendszerű iskolák jóval drágábbak, ezekben angolul folyik az oktatás, de magas szinten tanítják a spanyol nyelvet is, minden nap van spanyol órájuk a gyerekeknek. A magániskolákban az angol és a spanyol nyelvű oktatás mellett már van, ahol az 1. osztályban, van, ahol a 3. osztályban bejön még egy, vagy két idegen nyelv. Ez rendszerint a francia és német.
Mivel Marbellán és környékén rendkívül sok különböző nemzetiségű ember él együtt, nem csoda, ha egy iskolában (leginkább a magániskolákban) 20, vagy akár 67 különböző nációjú gyerek tanul egyszerre. Ezekben az iskolákban nagyon nyitottak a kultúrabeli különbségekre, ami a gyerekeknek természetesen csak jót tesz, hiszen elfogadásra és a másság iránti tiszteletre nevelik őket.

Középfokú oktatás

A középfokú oktatás – mely 4 évig tart – kettő, egyenként két éves szakaszra tagolódik. Az első szakasz közös alaptantervet és néhány szabadon választható tantárgyat tartalmaz. A második ciklusban már több fakultatív tantárgy jelenik meg, de azok mértéke nem meghatározó a tanuló jövőbeli tanulási irányára nézve. A képzésen 12 és 16 év közöttiek vesznek részt.

Bachillerato – Felkészülés az érettségire

Két éves képzést nyújt, és négy fő tanulási irányra oszlik – műszaki tudományok, humán tárgyak és társadalomtudományok, természet- és egészségtudomány valamint a művészetek. A szabadon választható tantárgyak mellett a tanulók mind a négy irányban közös alaptantervet követnek. Az érettségire való felkészítő képzés 16 és 18 éves kor közé esik. Bachillerato: a tanulókat tantárgyi területek szerint értékelik, a tanulmányi kurzus követelményeinek és értékelési kritériumainak figyelembevételével. A Bachillerato bizonyítvány megszerzéséhez a tanulóknak valamennyi tantárgyból meg kell felelniük.
A magániskolákban lehetőség van a spanyol érettségi mellett a nemzetközi érettségi megszerzésére is, ez angol nyelven történik. Ha a diák szeretné, egyszerre levizsgázhat a spanyol és a nemzetközi érettségi tárgyakból is. Így lehetősége lesz külföldi egyetemeken is folytatni tanulmányait.

Felsőoktatás

A spanyol egyetemi rendszer 49 állami egyetemből, 14 magánegyetemből és 4 katolikus egyetemből áll. A képzések és végzettségek az intézmény típusától függnek.
Az egyetemek háromciklusú képzést kínálnak:
Alapoktatás (Grado)
Mesterképzés (Máster)
Doktorandusz (PhD) program (Doctorado)

A háromciklusú képzés a 2008-2009-es tanévtől kezdődött el. A tanév rendszerint szeptember utolsó hetében kezdődik és június első hetében fejeződik be, heti átlag 20-30 tanítási órával. A felvételihez mindenképpen szükséges érettségi bizonyítvány, ezen kívül felvételi vizsga.
A jelentkezési lapot és az egyéb szükséges dokumentumokat ahhoz az intézményhez kell beadni, ahol a diák tanulni szeretne (felső-középiskolai bizonyítvány, az EU tagországok középiskolai bizonyítványai).
A felsőfokú oktatás tandíjköteles. A diákok a felvett tantárgyak kredit értékében kötelesek tandíjat fizetni. Az Oktatási Minisztérium minden évben meghatároz egy keretösszeget. Az egyetem helye szerinti autonóm közösségek határozzák meg ebből, hogy mennyit kell fizetni a tanulmányokért.
Az Oktatási Minisztérium számos ösztöndíjat és támogatási lehetőséget biztosít azoknak a diákoknak, akik teljesítik az előírt követelményeket. A támogatások összege, illetve lehetősége nagymértékben függ a család anyagi helyzetétől, illetve a diák tanulmányi eredményétől.

Anyák személyes tapasztalatai

Viktoria:

“A kislányom a Marbellán lévő Alboran angol-spanyol két-tanynyelvű magániskolába jár, de előtte az óvodát is kipróbáltuk. Mindkettő esetében nagyon jók a tapasztalataink, bár iskolában még csak az első osztályon vagyunk túl. A tandíj 7-800 euro egy hónapra, plusz a könyveket kell kifizetni. Ebben az iskolában a fő nyelv a spanyol, de bizonyos tantárgyak angolul vannak és egyre több ilyen tárgy lép be az évek előrehaladtával. Az oktatás projektalapú, minden trimeszternek megvan a maga projektje. Fantasztikus, hogy a gyerekeknek kezdettől kell előadásokat tartani, így nagyon hamar megtanulják a szereplést és természetessé válik számukra. Nagyon tetszik, hogy figyelmességre nevelik a gyerekeket, érzékenyítik őket egy-egy jelenségre. Gyűjtéseket rendeznek, környezettudatosságra nevelnek és természetesen a másság elfogadására. Nagyon sokféle sportot űzhetnek itt, az iskolának saját uszodája, lovas-és padelpályája is van. “

Csilla:

“A kislányom a harmadik osztályt fejezte most be egy kis falusi spanyol iskolában, Manilván. Bekerülni nagyon egyszerű volt, az állami iskolák esetében ugyanúgy lakhely szerinti a beiratkozás, mint otthon. Mivel a kislányom soha nem tanult spanyolul – a kiköltözéskor öt éves volt – másfél évig külön foglalkoztak vele nyelvből. Kislétszámú, kb húszfős osztályok vannak, évente új tanár tanítja a gyerekeket. Angolt és franciát is tanul a lányom. Az órák 9-től 12-ig tartanak, másfél órás etapokban, tehát többet kell ülni a gyerekeknek, mint otthon, de rövidebb az iskola. A délutáni órákért és felügyeletért fizetni kell, egyébként csak nagyon minimális alapítványi hozzájárulást kell adni az iskolának. A tankönyvek az állami iskolákban ingyenesek. Az oktatás projektalapú, nem terhelik agyon házi feladatokkal a tanulókat. Azt vallják, 12 éves korig maradjon a gyerek gyerek, játsszon otthon is, ne legyen leterhelve. Ez a hozzáállás nagyon tetszik nekünk, mert imádnak iskolába járni, nem teherként élik meg, mint otthon.”

Réka:

“Az én két lányom a Marbella központjában lévő British International School-ba jár. Az épület egy dombon található, fantasztikus a kilátás a tengerre, ám a gyerekek nem ezért veszik vállukra örömmel az iskolatáskát minden reggel. Ez a nemzetközi magániskola fantasztikusan családias, minden nap az igazgató fogadja a gyerekeket a kapuban, mindenkihez van egy-egy kedves szava. Az oktatás nyelve az angol, brit rendszer szerint. Minden nap van spanyol óra is. Az életre nevelnek: önállóságot, bátorságot, széles látókört és önbizalmat kapnak a gyerekek minden egyes órán. Projektalapú az oktatás, egy-egy témát közösön dolgoznak ki, kisebb-nagyobb csoportokban, vagy akár egyénileg és azt elő is adják. Így a tananyag jobban megmarad, nem a lexikális tudásra törekszenek. A tesztek egy-egy hétre tömörülnek, nincs állandó izgulás a dolgozatok miatt, célirányosan készülnek. A tantárgyakat tömbösítve tanulják, ami nagyon hasznos, tehát például nincs külön biológia-fizika-kémia, tudomány tantárgy van, így egy-egy jelenséget több szemszögből tudnak megvizsgálni az órákon. A gyerekek könnyedek, nem stresszelnek, tele vannak önbizalommal és boldogsággal, ez az igazi, nagybetűs iskola!”